+7 727 327 95 73 | +7 705 772 71 80 | +7 778 221 07 52 neolatt@mail.ru

 Күн тәртібі \ Распорядок дня

(11 сағатқа арналған) \ (11 часовое пребывание)

Күн тәртібінің элементтері/ Элементы режима.  Уақыты / Время. 

«Сәлеметсіңдер ме балалар!» Балалады қабылдау, тексеру, ойындар, ертеңгілік жаттығулар. Гигиеналық шаралар. Таңғы ас. Ойындар, ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне дайындық.

«Здравствуйте, дети!». Утренний прием. Игры. Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. Завтрак. Групповое общение: совместное проектирование интересных краткосрочных дел. Игры, подготовка к организованной учебной деятельности.

8.00-9.15
«Ойнайық та, ойлайық» Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті.«Учимся играя!».Организованная учебная деятельность (общая длительность, включая перерывы).  9.15-11.00 
«Табиғат аясында»Серуенге дайындық. Серуен. Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек. Серуеннен оралу. Гигиеналық және шынықтыру шаралары.

«Вместе на природу». Подготовка к прогулке. Прогулка. закаливающие процедуры. Ознакомление с природой, игры, труд.

11.00-12.30
«Ас — адамның арқауы». Түскі ас

«Приятного аппетита». Обед.

12.30-13.00 
«Тәтті ұйқы». Гигиеналық және шынықтыру шаралары. Күндізгі ұйқыға жатқызу.

«Здоровый сон». Гигиенические и закаливающие процедуры. Укладывание и дневной сон.

13.00-15.00
«Ұйқымызды ашайық» Ұйқыдан ояну, шынықтыру шаралары. Бесін ас.

«Просыпаемся, пробуждаемся». Подъем. Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. Полдник.

15.00-15.30
«Алақай, ойын!»Сюжеттік-рөлдік, шығармашылық және дидактикалық ойындар. Серуенге дайындық, серуен, қимылды ойындар. Гигиеналық  шаралары.

«Ура! Игра!» Сюжетно-ролевые,творческие и дидактические игры. Подготовка к прогулке. Прогулка,подвижные игры. Возвращение с прогулки. Гигиенические  процедуры.

 

15.30-16.30

«Астарың дәмді болсын!». Кешкі ас. 

«Приятного аппетита». Ужин.

16.30-17.00
«Кездескенге дейін»Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас. Балалардың үйге қайтуы. 

«До свиданья, детский сад». Общение с детьми, родителями. Свободные игры. Уход детей домой. 

17.00-19.00


 

Расписание занятий>

Яндекс.Метрика